5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNICN36-XJ ทัวร์เกาหลี ซากุระ ซารังเฮ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี ซากุระ ซารังเฮ • สะพานกระจกแก้ว SOYANGGANG SKYWALK
  • อิสระถ่ายรูปสุดชิก สวนศิลปะสุดฮิต.. ANYANG ART PARK
  • ชมดอกซากุระ ณ สวนยออิโด
  • ชมเทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนสนุกเอเวอร์เเลนด์
  • เดินเล่นสุดชิว IKSEONDONG HANOK

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า