7วัน 5คืน
ระยะเวลา
Jet Airways
สายการบิน
เดือน
PPNIND1803-9W Freezing LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • Freezing LADAKH ทัวร์เลห์ ลาดักห์ • คาร์ดุงลา พาส พิชิตถนนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางถนนที่สูงที่สุดในโลก
  • ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุด และสวยที่สุดในโลก
  • Chang La Pass เส้นทางข้ามเขาไปยังทะเลสาบ Pangong ซึ่งมีหิมะปกคลุมแทบตลอดทั้งปี
  • นูบร้าวัลเลย์ หุบเขาแห่งดอกไม้ ซึ่งมีทิวทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมาก
  • Lamayuru อารามศิลปะในแบบทิเบตดั้งเดิม
  • วัดดิสกิต วัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของนูบร้าวัลเลย์ อยู่บนเนินเขาเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม
  • แมกเนติก ฮิลล์ เป็นเนินที่ปล่อยรถให้ไหลก็ไปได้ โดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งใดๆ
  • Shayok คุณสามารถมองเห็น ล่อป่า ม้า Yaks ฝูงนกที่ไม่ซ้ำกันของ Ladakh และภูเขา adhoc บนพื้นหลังท้องฟ้าสีครามและลำธารน้ำเย็น

 

สายการบิน

9W_Jet Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 15 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1.  Blue Stone Leh หรือเทียบเท่า
 2. Blue Stone Leh หรือเทียบเท่า
 3. Lotus Eco Resort หรือเทียบเท่า
 4. Blue Stone Leh หรือเทียบเท่า
 5. Blue Stone Leh หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) – เดลี —————————-
2 เดลี – เลห์  Blue Stone Leh หรือเทียบเท่า
3 เลห์ – Lamayuru – วัดอัลชิ – จุดตัดแม่น้ำสินธุและซันสการ์ – Magnetic Hill – เลห์ Blue Stone Leh หรือเทียบเท่า
4 เลห์ – Khardung la Pass – นูบร้าวัลเลย์ Lotus Eco Resort หรือเทียบเท่า
5 นูบร้าวัลเลย์ – แปงกอง – Chang La pass – เลห์ Blue Stone Leh หรือเทียบเท่า
6 เลห์ – Stok – เลห์ Blue Stone Leh หรือเทียบเท่า
7 เลห์ – เดลี – กรุงเทพ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า