5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระ โอซาก้า เกียวโต นารา • เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม โอซาก้า เกียวโต นารา • สวมชุดกิโมโน เซลฟี่กับซากุระ ฟรี!! • เต็มอิ่มสุดฟินกับต้นซากุระ กว่า 30,000 ต้น ณ ภูเขาโยชิโนะ • กรานมัสการ ณ วัดโทไดจิ เป็นวัดสำคัญของเมืองนารา
  •  ฟรี !! บัตร UNIVERSAL STUDIO JAPAN
  • พิเศษ !! อิ่มไม่อั้น … บุฟเฟ่ต์ชาบู

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดับเดียวกัน
  2. Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดับเดียวกัน
  3. Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดับเดียวกัน
2 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็มวัน (ไม่รวมค่าเดินทาง) หรือเลือกเดินทางท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดับเดียวกัน
3 เกียวโต – ใส่ชุดกิมโมโน – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – อิออน จัสโก้ Hotel Bloemen North Hanazono หรือระดับเดียวกัน
4 นารา – วัดโทไดจิ – ชมซากุระ ณ สวนโยชิโนะ – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ —————————-
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า