5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
ม.ค. 62
เดือน
PPNJP18102-SL ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น โอวาคุดานิ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลานสกีฟูจิเท็น โอวาคุดานิ • สัมผัสหิมะขาวสะอาดตา สุดฟิน!! ท้าท้ายกิจกรรมตื่นตา ณ ลานสกัฟูจิเท็น
  • สายการบิน THAI LION AIR ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 392 ที่นั่ง
  • เครื่องใหม่ ลำใหญ่ มีจอทีวี การบริการทุกที่นั่ง
  • จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 มีบริการอาหารว่างเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
  • เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์เต็มๆวัน
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  2. MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง —————————-
2 นาริตะ – โอชิโนะฮัคไค – โอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ FUJISAN RESORT HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ดิวตี้ฟรี
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 อิออน จัสโก้ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า