5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18103-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระ โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระ โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต • ชื่นชม ดอกซากุระ บานสะพรั่ง เมืองโอซาก้า • เที่ยวหมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และทาคายาม่า • เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ศาลเจ้าเฮอัน • สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ • สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City และ ชินไซบาชิ
  • พิเศษ !! อิ่มไม่อั้น … บุฟเฟ่ต์ชาบู
  • พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ็กซ์โปซิตี้ – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – พระพุทธรูปไดบุทสึ – สนามบินคันไซ —————————-
5 สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า