5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18109-SL ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ โกโกโร่

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ซากุระ โกโกโร่ • พาชมซากุระรอบทะเลสาบคาวาฟูจิโกะ เมืองไซตามะ กับ ดอกคาโนร่า – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ- ฟูจิชั้น5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ – นาริตะ – ไซตามะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ- มิตซุยเอ้าเล็ทต์
  • มิตซุยเอาท์เล็ท (MITSUI OUTLETS)
  • พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! ปิ้งย่าง และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

 

สายการบิน

SL_Thai Lionair
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
  3. TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) —————————-
2   กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โตเกียว (นาริตะ) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-โอวาคุดานิ- ชมซากุระรอบทะเลสาบคาวาฟูจิโกะ
(พิเศษ !! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
FUJI SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ฟูจิชั้น5 – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – วัดอาซากุสะ – ชินจุกุ – นาริตะ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
4 ไซตามะ –ศาลเจ้าแห่งความรัก– คาวาโกเอะ- กอนเก็นโดะ- มิตซุยเอ้าเล็ทต์ TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า