6วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18111-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ซากุระ • วัดโอสึคันนง – ปราสาทอินุยามะ – ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิ – ดุไฟหมู่บ้านบานาโนะ ซาโตะ – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อีออน มอลล์ – กิฟุ – ชมซากุระแม่น้ำซาไก– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – สถานีรถไฟเกียวโต – โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ
  • ริงกุเอ้าท์เล็ท
  • พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! ปิ้งย่าง และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. TOYOKO INN HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า
  2. TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า
  3. RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – โอซาก้า —————————-
2 กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – สนามบินนาโกย่า – วัดโอสึคันนง – ปราสาทอินุยามะ – ชมซากุระริมแม่น้ำยามาซากิ – ดุไฟหมู่บ้านบานาโนะ ซาโตะ TOYOKO INN HOTEL , NAGOYA หรือเทียบเท่า
3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – อีออน มอลล์ – กิฟุ TOYOKO INN HOTEL , GIFU หรือเทียบเท่า
4 ชมซากุระแม่น้ำซาไก– เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – สถานีรถไฟเกียวโต – โอซาก้า RINKAI HOTEL , OSAKA หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทโอซาก้า – ชินไชบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินดอนเมือง —————————-
6 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า