5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18113-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง • ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น •เยี่ยมชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ • ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ •อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
  2. NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – หุบเขาโอวาคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ+กระเช้าคาชิ คาชิ – โตเกียว – ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ช้อปปิ้งอะเมโยโกะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า – วัดนาริตะซัง – โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – อิออน มอลล์ NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า