5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18114-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง • ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ • วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ • นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ •อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  • ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
  3. TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท – ออนเซน + บุฟเฟ่ต์ขาปู Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET TSUKUBA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 โตเกียว – ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ —————————-
5 สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า