6วัน 5คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18118-TG ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า PREMIUM KIMONO

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอซาก้า PREMIUM KIMONO • ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น-ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน-อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้-เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ
  • ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์
  •  ดินเนอร์ขาปูยักษ์
  • พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS
  • ฟรี!!! ชุดกิโมโน ใส่เที่ยวรอบเกียวโต พร้อมนำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 13 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SUN PLAZA YAMANAKAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. TOYOKO INN NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  4. RECO MIKUNI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ —————————-
2 สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ – ออนเช็นธรรมชาติ SUN PLAZA YAMANAKAKO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – เมืองนากาโน่ – สวนลิงจิโกคุดานิ – ปราสาทมัตสึโมโต้ MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ลานสกีทาคายาม่า – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ TOYOKO INN NAGOYA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ RECO MIKUNI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า