5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62
เดือน
PPNJP18119-TG ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ PREMIUM

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ PREMIUM • สัมผัสประสบการณ์ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน Hakodate Night View
    ผ่านชม – ย่านโมโตมาชิ เมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าอุสึ ซัง พร้อมชมความน่ารัก หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
  • แช่ออนเซน ธรรมชาติ
  • Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HAKODATE YUNOKAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสุวรรณภูมิ —————————-
2 สนามบินชิโตเช่ – อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ – กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ – แช่ออนเซน HAKODATE YUNOKAWA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – กระเช้าอุสุซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ทะเลสาบโทยะ MATSUMOTO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4  เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร – ถนนทานุกิโคจิ SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – วัดคินคะคุจิ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า