5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18121-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโต้ สกีฟูจิเท็น

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโต้ สกีฟูจิเท็น • ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน – อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ – ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ – อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
  • ดินเนอร์ขาปูยักษ์
  • พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน
  3. Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) – เมืองนากาโน่ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน
4 ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) – เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ – เมืองนาโกย่า – เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination – ช้อปปิ้งซาคาเอะ Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองนาโกย่า – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า