5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18122-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโต้ เกียวโต

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโต้ เกียวโต • ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน – อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ – เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ศาลเจ้าเฮอัน – สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ
  • ดินเนอร์ขาปูยักษ์
  • พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ  FREE WIFI ON BUS
  • พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เยือนเมือง เกียวโต  + ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  3. Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ – เมืองนาโกย่า – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ – เมืองมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ Matsumoto Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) – เมืองนากาโน่ – ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ – เมืองนาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว Toyoko Inn Nagoya Sakae หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 เมืองนาโกย่า – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า