6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62
เดือน
PPNJP18124-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็ง

 

ไฮไลท์ของทัวร์

 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด เรือตัดน้ำแข็ง • สัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจกับเทศกาลฤดูหนาว “บนเรือตัดน้ำแข็ง”
  • ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน แห่งฟุราโน่
  • ชมขบวนพาเหรดแพนกวิน อย่างใกล้ชิด
 • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ
 • เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ พร้อมเมนู บุฟเฟ่ขาปู 3 ชนิด!!!

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
 2. SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
 3. SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 4. SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) —————————-
2 สนามบินชิโตเชะ – เมืองซัปโปโร – เมืองฟุราโน่ – Furano Ningle Terrace – สุนัขลากเลื่อน –
กิจกรรม ลานสกี ซิคิไซโนะโอกะ-อิออน มอลล์
SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง –เมืองอาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า – ถนนคนเดิน เฮวะโดริ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านจำหน่ายของฝาก-มิตชุยเอาเล้ตท์ – บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ 3 ชนิด SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองซัปโปโร – ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเซ่ (ฮอกไกโด) – สนามบินดอนเมือง —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า