5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18125-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลานสกี

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลานสกี • ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”
    • สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี
  • ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”
  • พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) —————————-
2 สนามบินชิโตเซะ-Furano Ningle Terrace-
สุนัขลากเลื่อน-กิจกรรม ลานสกี ซิคิไซโนะโอกะ-
ถนนคนเดิน เฮวะโดริ-ช้อปปิ้งอิออน
SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมน-โอตารุ-
คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้–ร้านสินค้ามือสอง-ร้านจำหน่ายของฝาก-มิตชุยเอาเล้ตท์-ชมเทศกาลประดับไฟ SAPPORO WHITE ILLUMINATION – บุฟเฟ่เมนูขาปู 3 ชนิด
SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร SMILE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า