5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNJP18126-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร • นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – ดื่มด่ำกับบรรยากาศคลองโอตารุ – พัก Kiroro Resort 1 คืน
  • ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด + แช่ออนเซ็น

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. KIRORO RESORT หรือระดับเดียวกัน
  2. TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน
  3. TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ —————————-
2 ชิโตเสะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน – สวนหมีโชวะชินซัง KIRORO RESORT หรือระดับเดียวกัน
3 SKI RESORT – เมืองโอตารุ – คลองโอคารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว – DUTY FREE – เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน
4 อุทยานโมอาย– ตลาดซัปโปโรโจไก – มิตซุยเอ้าท์เล็ท- ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด– สวนโอโดริ
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า