5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNJP18127-TG ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซิคิโนะโอกะ ฟุราโน่

 

ไฮไลท์ของทัวร์

 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซิคิโนะโอกะ ฟุราโน่ • • ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า”
  • สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี
  • ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน แห่งฟุราโน่
  • เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ
 • ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ”
 •  พร้อมเมนู บุฟเฟ่ขาปู 3 ชนิด!!!

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
 2. SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
 3. SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ —————————-
2 สนามบินชิโตเซะ-Furano Ningle Terrace-สุนัขลากเลื่อน-กิจกรรม ลานสกี ซิคิไซโนะโอกะ-ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 สัตว์อาซาฮิยาม่า-หมู่บ้านราเมง-โอตารุ-คลองโอตารุ–พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี–โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้–ร้านสินค้ามือสอง – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ– บุฟเฟ่เมนูขาปู 3 ชนิด SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด-โรงงานซ็อคโกแล๊ต-ร้านจำหน่ายของฝาก-ตลาดปลาซัปโปโร่โจไง–MITSUI OUTLET PARK SAPPORO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า