5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62
เดือน
PPNJP1894-TG-ทัวร์ญี่ปุ่น-ฮอกไกโด-Ice-Breaker-Premium

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Ice Breaker Premium • สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ – อิสระเล่นสกี สัมผัสหิมะขาวโพลน ตามอัธยาศัย – ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน – สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ – เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
  • ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน
    Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 

สายการบิน

TG_Thai Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 5 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
  2. SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
  3. T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินสุวรรณภูมิ —————————-
2 สนามบินชิโตเช่ – เมืองฟุราโน่ – สุนัขลากเลื่อน – เมืองอาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – อิออน ทาวน์ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองมอนเบ็ทสึ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – เล่นสกี ณ ลานสกี – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์ SMILE ASAHIKAWA HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองซัปโปโร -เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ T MARK SAPPORO หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า