5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62
เดือน
PPNJP1894-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • สัมผัสความน่ารัก ของลิงแช่ออนเซ็น • ตื่นตาตื่นใจกับงานประดับไฟ NABANANO SATO • สัมผัสหิมะฟินๆที่ ฮากุบะสกี • หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
  •  ถนนช้อปปิ้งโอสุ + อิออน จัสโก้
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ยากินิคุ

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
  2. PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน
  3. SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 สนามบินดอนเมือง —————————-
2 สนามบินนาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสุ – ย่านซาคาเอะ – NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION HASHIMA DAILY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ฮากุบะ สกีรีสอร์ท – UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY – มัตซึโมโต้ – บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ PREMIER HOTEL CABIN MATSUMOTO หรือระดับเดียวกัน
4 ปราสาทมัตซึโมโต้ – ทาคายาม่า – ที่ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – อิออน จัสโก้ SPRING SUNNY HOTEL NAGOYA TOKONAME หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า