5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
เดือน
PPNJP1899-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ สกีหิมะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ สกีหิมะ •โตเกียวเที่ยวทุกวัน สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี อิสระเล่นสกีสุดมัน ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง • ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน • วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ •นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
  • อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน FREE WIFI ON BUS
  • โข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 6 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
  2. FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน
  3. TSUKUBA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น XJ606 11:05 – 19:25 น. NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท FUJISAN HOTEL RESORT หรือระดับเดียวกัน
3 ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – พิธีชงชาญี่ปุ่น – พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ – AMI PREMIUM OUTLET TSUKUBA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 สวนไคราคุเอน – ช้อปปิ้งชินจุกุ – อิออน มอลล์ – สนามบินนาริตะ —————————-
5 สนามบิน ดอนเมือง XJ607 20:40 – 01:20 น. —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า