7วัน 5คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ต.ค. 62, พ.ย. 62
เดือน
PPNJP1901-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาโอโมริ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาโอโมริ 7วัน5คืน • โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกขุดานิ – โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะ – ฮาโกดาเตะ ขึ้นชมวิวป้อมโกเรียวคาขุ – อาโอโมริ นั่งรถไฟชินคันเซน – โอตารุ คลองโอตารุ – ซัปโปโร อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนามทำเนียบอิฐแดง, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่
  • พิเศษ!! นั่งรถไฟชินคันเซ็นลอดอุโมงค์ใต้ทะเลเพื่อข้ามเกาะ – นั่งเรือชมวิวช่องแคบสึรุกะที่อยู่ระหว่างเกาะฮอกไกโดและเกาะฮอนชู- สัมผัสบรรยากาศความงามของใบไม้เปลี่ยนสี – อิสระให้ท่านได้เก็บและชิมแอปเปิ้ลสดๆ จากต้นแบบไม่อั้น

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า