5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Japan Airlines
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNJPHND01-JL ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลาเวนเดอร์ ไฮโซ โก้เก๋

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ลาเวนเดอร์ ไฮโซ โก้เก๋ • สัมผัสความงามทุ่งลาเวนเดอร์ที่ OISHI PARK – เดินเล่นหมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – สักการะไหว้พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองคามาคุระ – หมู่บ้านน้ำใส – โอวาคุดานิ – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
  • ช็อปปิ้งชินจูกุ
  • พิเศษ !! เมนูขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็นสุดฟินส์
  • พิเศษ บินหรูสายการบิน 5 ดาว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า