6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNJPHNJZ1-TG ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โทโฮคุ ซากุระ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น PREMIUM IN อาโอโมริ • นั่งรถไฟ SHINKANSEN – ออนเซ็นทุกคืน – สวนสาธารณะฮิโรซากิ (Hirosaki Park) – วัดชูซนจิ (CHUSONJI TEMPLE) – พิพิธภัณธ์สุนัขพันธ์อะคิตะ เมืองโอดาเตะ (Akita Inu Museum Odate) – ชุมชนซามูไรโบราณ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า