5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNJPJXW221-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Best Summer

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ Best Summer • โตเกียว ฟูจิ โอชิโนะฮัคไก – ฟรีเดย์ 1วัน หรือ เลือกซื้อบัส+ทัวร์เสริม – ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน
  • บุฟเฟ่ต์ขาปู ไม่อั้น!!!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า