6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNJPJXW29-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซากุระ พริ้งมอส •โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์เล็ต – ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ
  • Unseen!!! หินแต่งงาน อิเสะ
  • โอกากิ 1คืน นาโกย่า 1 คืน โอซาก้า 2 คืน
  • ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น!!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า