5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNJPXJ110-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี • เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม – ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ – สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ – ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท – เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
  • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า