6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
พ.ค. 62
เดือน
PPNJPXJ111-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้ – เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า  – เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตสึ – สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ
  • ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio
  • พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เที่ยวรอบเกียวโต
  • ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบรษัท
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า