5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
พ.ย. 62, ธ.ค. 62, ม.ค. 63
เดือน
PPNJPXJ120-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Ski Freeday 5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Ski Freeday 5วัน3คืน • ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
    อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร  – เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ – สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
  • ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท
  • เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
  • พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า