6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ต.ค. 62, พ.ย. 62
เดือน
PPNJPXJ121-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เที่ยวรอบเกาะ 6วัน4คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ เที่ยวรอบเกาะ 6วัน4คืน • เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด – ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ  – เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ – สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  – นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง
  • ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ
  • ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน์
  • เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู
  • Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า