6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
พ.ย. 62, ธ.ค. 62
เดือน
PPNJPXJ122-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ • ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ – ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ – สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ  – อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน -ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส -สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้
  • ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
  • พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า