6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ต.ค. 62
เดือน
PPNJPXJ123-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า คานาซาว่า ทตโตริ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า คานาซาว่า ทตโตริ • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ – เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก – เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน  – เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล – หนึ่งในสวนที่สุดในญี่ปุ่น เคนโระคุเอน เมืองคานาซาว่า – เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
  • ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
  • ไฮไลท์!!! ล่องเรือ ชมไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาเอะนะเคียว

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า