6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
พ.ย. 62, ธ.ค. 62
เดือน
PPNJPXJ124-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า คานาซาว่า นารา สกีหิมะ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า คานาซาว่า นารา สกีหิมะ • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ – อิสระล่านสกี สัมผัสหิมะสีขาว ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า – เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ – เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททอง วัดคินคะคุจิ  – เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน  – เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช ตื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล – ชื่นชม สวนเคนโระคุเอน แห่งเมืองคานาซาว่าหนึ่งในสวนที่สวยสุดในญี่ปุ่น  – ชมความอลังการของปราสาทโอซาก้า และนมัสการพระใหญ่ แห่งเมืองนารา และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ เอ้าเล้ทส์ มอลและเอ็กซ์โปซิตี้
  • FREE WIFI ON BUS
  • มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า