5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X, Thai Airway
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNJPZHOK07-TG ทัวร์ญี่ปุ่น โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ • ชมความงานสวนดอกไม้ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน
    ชมความน่ารักแสนรู้ของหมีสีน้ำตาล สวนหมีโชวะชินซัง – ทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ บ่อน้ำสีฟ้า
  • บินหรูการบินไทย สะสมไมล์ได้ 50%
  • พิเศษ!! แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า