5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai Lion air
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNJPZNRT17-SL ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ ลาเวนเดอร์

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ ลาเวนเดอร์ • ชมความสวยงามของทุ่งลาเวนเดอร์ – เต็มอิ่ม!! อิสระฟรีเดย์ 1 วัน – ชิมไข่ดำต่อาอยุที่หุบเขาโอวาคุดานิ – ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี
  • บนเครื่องมีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง
  • พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า