5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ก.ย. 62, ต.ค. 62, พ.ย. 62
เดือน
PPNJXJ117-XJ ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5วัน3คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5วัน3คืน • ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุโน โบริเบทสึ
    พักโทยะหรือนิเซโกะ ออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1 วัน
  • บินตรงสู่ชิโตเสะสายการบิน THAI AIR ASIA X เครื่องลำใหญ่ A330-300 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  • Wifi on bus + แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูและชาบูหมูไม่อั้น !!!!

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า