6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Nok scoot
สายการบิน
มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNJXW26-XW ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว พิงค์มอส • ชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟที่มิเอะ  “Nabana no sato Winter Illumination“ >> ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง ปราสาทโอซาก้า <<  โอกากิ 1คืน พักนาโกย่า 1 คืน โอซาก้า 2 คืน
  • อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan (บัตร 3,000 บาท)
  • ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโต และ BBQ Yakiniku ไม่อั้น!!

 

สายการบิน

nokscoot
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 7 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกล้เคียงกัน
  2. Route-Inn Grantia Komaki หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3. FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน
  4. FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Nok Scoot (XW)
ออกเดินทางสนามบินคันไซ (โอซาก้า) DMK – KIX XW112 23.40-07.10+1
—————————-
2 ท่าอากาศยานคันไซ โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – งานไฟ Nabana no sato Winter Illumination – โอกากิ Quintessa Hotel Ogaki หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองเซกิ – ร้านซันชู Hamonoyasan – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่า จินยะ – ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า – ห้าง Aeon Route-Inn Grantia Komaki หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 นาโกย่า – เกียวโต – วัดคินคะคูจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (ราคา 3,000) FP HOTELS GRAND SOUTH-NAMBA หรือย่านคันไซ หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 โอซาก้า – สนามบินคันไซ KIX-DMK XW111 08.30-12.10 —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า