6วัน 4คืน
ระยะเวลา
Thai Airway
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNKIXTG20-TG ทัวร์ญี่ปุ่น วากายาม่า เส้นทางธรรมชาติ

 

ไฮไลท์ของทัวร์

  • ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เจแปนแอลป์ ทุ่งดอกไม้ • ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดปลาคุโรชิโอ – มาริน่าซิตี้ สวนผลไม้เมืองวาคายาม่า – เอ็นเก็ทสึโตะ – หาดทรายขาวเมืองชิราฮาม่า – ออนเซ็น  – ถ้ำซันดันเบะกิ – แท่งหินฮะชิกุยวะ – เมืองไทจิ – พิพิธภัณฑ์ปลาวาฬ – ออนเซ็น
    ศาลเจ้าคุมาโนะ และน้ำตกนาชิ – ย่าน ไดมอนซากะ (ใส่ชุดท้องถิ่น) – เทศกาลแสดงไฟ NABANOSATO
  • ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – อิออน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า