5วัน 3คืน
ระยะเวลา
JIN AIR
สายการบิน
เดือน
PPNKOR1818-LJ ทัวร์เกาหลี เล่นสกี พักสกีรีสอร์ท

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี เล่นสกี พักสกีรีสอร์ท  • เกาะนามิ – เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สถาบันสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟต์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
  • ช้อปปิ้งฮงแดและเมียงดง

 

สายการบิน

LJ_Jin Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรือเทียบเท่า
  2. CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
  3. CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) —————————-
2 เกาะนามิ – เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) OAK VALLEY SKI RESORT, VIVADI SKI RESORT หรือเทียบเท่า
3 ไร่สตรอเบอร์รี่ – สถาบันสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
4 ศูนย์โสม – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟต์) – ช้อปปิ้งเมียงดง CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – โรงงานสาหร่าย – TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า