5วัน 3คืน
ระยะเวลา
JIN AIR
สายการบิน
เดือน
PPNKOR1819-LJ ทัวร์เกาหลี เล่นสกี Snow Lover

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี เล่นสกี Snow Lover  • เกาะนามิ – เล่นสกี ณ ลานสกี (เต็มอิ่มสกี) – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สถาบันสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – วัดวาวูจองซา – เอเวอร์แลนด์ – ศูนย์โสม – ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ๊อค – ศูนย์เครื่องสำอาง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – โซล ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟต์) – ช้อปปิ้งเมียงดง
  • ช้อปปิ้งฮงแดและเมียงดง

 

สายการบิน

LJ_Jin Air
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
  2. CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
  3. CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) —————————-
2 อินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – Hyundai Premium Outlet – โซลทาวเวอร์ – หมู่บ้านวัฒนธรรม นัมซานฮันอก CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
3 เล่นสกี – ไร่สตรอเบอร์รี่ – ลอตเต้ อควาเรียม – ลอตเต้ ทาวเวอร์ – สวนสนุกลอตเต้เวิลด์ CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซูกุง – DUTY FREE – คลองชองเกชอน – ช้อปปิ้งเมียงดง CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย)+ ชุดฮันบก – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ถ่ายภาพ 3 มิติ + พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง – ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า