5วัน 3คืน
ระยะเวลา
JIN AIR, Thai AirAsia-X
สายการบิน
ม.ค. 62
เดือน
PPNKOR1820-XJ ทัวร์เกาหลี FISHING & SKI

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี FISHING & SKI  • ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เล่นสกี – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว) – โซลทาวเวอร์ –  ศูนย์เครื่องสำอาง – น้ำมันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังถ๊อกซูกุง – โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – DUTY FREE – คลองชองเกชอน
  • ช้อปปิ้งฮงแดและเมียงดง

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. CENTRAL PLAZA HOTEL, SILK ROAD HOTEL หรือ เทียบเท่า
  2. CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
  3. CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) —————————-
2 อากาศยานอินชอน – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ CENTRAL PLAZA HOTEL, SILK ROAD HOTEL หรือ เทียบเท่า
3 เล่นสกี – เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง (1 ปีมีครั้งเดียว) – โซลทาวเวอร์ CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
4  ศูนย์เครื่องสำอาง – น้ำมันสนเข็มแดง – ฮอกเกนามู – พระราชวังถ๊อกซูกุง – โรงงานสาหร่าย – ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ชุดฮันบก – DUTY FREE – คลองชองเกชอน- ช้อปปิ้งตลาดเมียงดง CIEL HOTEL, BENIKEA H AVENUE HOTEL หรือ เทียบเท่า
5 ศูนย์โสม – Trick eye museum + Ice museum – ช้อปปิ้งฮงแด – Hyundai Premium Outlet – ซุปเปอร์ละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า