5วัน 3คืน
ระยะเวลา
T’way
สายการบิน
ก.พ. 62
เดือน
PPNKOR1822-TW ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี สกีรีสอร์ท ซูวอน โซล  • สกีรีสอร์ท เกาะนามิ การ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม ซูวอน เอเวอร์แลนด์ สวนสตอบอรี่
    โซล พระราชวังเคียงบก บลูเฮาส์ โซลทาวน์เวอร์ เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย ใส่ชุดฮันบก
  • ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก ดิวตี้ฟรี ฮนไดเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน
  • พักสกีรีสอร์ท 1คืน โซล 2คืน

 

สายการบิน

TW_T_Way
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 10 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
  1. YANGJI PINE RESORT หรือระดับใกล้เคียงกัน
  2. GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3. GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) —————————-
2 ท่าอากาศยานอินชอน – สวนสตรอเบอรี่ – เกาะนามิ
เดอะ การ์เด้น ออฟ มอร์นิ่ง คาล์ม – สกีรีสอร์ท
YANGJI PINE RESORT หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ลานสกี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(รวมบัตร) – COSMETIC SHOP– ช๊อปปิ้งทงแดมุน GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย – ใส่ชุดฮันบก – ฮงแด -ผ่านชมบลูเฮาส์ – พระราชวังเคียงบ็อค
DUTY FREE – SEOUL TOWER – ช้อปปิ้งเมียงดง
GALAXY HOTEL/BENIKIA SEOUL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 HYUNDAI PREMIUM OUTLET – SUPER MARKET – ท่าอากาศยานอินชอน —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า