6วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
มี.ค. 62
เดือน
PPNKOR1824-XJ ทัวร์เกาหลี เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • ทัวร์เกาหลี เต็มอิ่ม 2 สวนสนุก  • เต็มอิ่ม สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
  *WALMI THEME PARK
  *ใส่ชุดฮันบก เข้าพระราชวัง
  *พระราชวังเคียงบกกุง
  *หมู่บ้านเทพนิยาย
  *คล้องกุณแจคู่รัก ณ โซลทาวเวอร์
 • ช้อปปิ้ง 3 ตลาด เมียงดง ทงแดมุน อีแด
 • พิเศษ พักโซล 3 คื

 

สายการบิน

XJ_AirAsia X
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 8 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า
 2. CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า
 3. CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพ (ดอนเมือง) —————————-
2 ท่าอากาศยานอินชอน – Wolmi Theme park – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – ทงแดมุน CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า
3 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นทั้งวัน) CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค(สวมชุดฮันบกเข้าวัง)
ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – โซลทาวเวอร์ – เมียงดง
CIEL HOTEL, BENIKEA HOTELหรือ เทียบเท่า
5 ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – โรงงานสาหร่าย – ย่านอีแด มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน —————————-
6 อินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) —————————-

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า