5วัน 3คืน
ระยะเวลา
T’way
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62, ต.ค. 62
เดือน
PPNKRKTW20-TW ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตรินี่เกาหลี สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art  – ซองโด สกายวอล์ค ปูซานทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – วัดพุลกุกซา ถ้ำซอกกูรัม – หมู่บ้านโบราณ ฮันนก เคียวชอน วัดดงฮวาซา หอดูดาวว็อมซ็องแด วัดแฮดงยงกุงซา
  • ล็อตเต้ เอาท์เล็ท
  • ตลาดปลาจากัลป์ซี + ตลาดนัมโพดง + สตรีทฟูดส์

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า