5วัน 3คืน
ระยะเวลา
T’way
สายการบิน
มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNKRKXJ19-XJ ทัวร์เกาหลี Hello Summer

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี Hello Summer • เกาะนามิ ซูวอน ป้อมปราการฮวาซอง Soyanggang Sky Walk  – วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  – พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ใส่ชุดฮันบก  – โซลเทาวน์เวอร์ LED Rose Garden หมู่บ้านเทพนิยาย อินชอนไชน่าทาวน์
  • ช้อปปิ้งเมียงดง ฮงแด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ฮุนไดเอ้าเล็ท ร้านละลายเงินวอน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า