5วัน 3คืน
ระยะเวลา
Thai AirAsia-X
สายการบิน
ก.ค. 62, ส.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNKRZICN26-XJ ทัวร์เกาหลี เกาหลี พาจู โซล

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์เกาหลี เกาหลี พาจู โซล • ล่องเรือชมวิวสองฝั่งของแม่น้ำฮัน – ข้ามสะพานแขวนชมธรรมชาติ GAMAKSAN SUSPENSION BRIDGE – สนุกสุดเหวี่ยง สวนสนุกล็อตเต้เวิร์ล
  • ช็อปปิ้งสุดมันส์ ถนนฮงแด ตลาดเมียงดง
  • พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างเกาหลี , จิมทัค

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า