4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNMAL1901-PG ทัวร์มัลดีฟ พักฮูลูมาเล่ 3 คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์มัลดีฟ พักฮูลูมาเล่ 3 คืน • พักเกาะฮูลูมาเล่ 3 คืน
  • ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
  • ทัวร์ SandBank ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค
  • เที่ยวรีสอร์ทหรูกลางน้ำ
  • อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมบุฟเฟต์อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า