4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNMAL1902-PG ทัวร์มัลดีฟ พักฮูลูมาเล่2คืน กลางน้ำ1คืน

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์มัลดีฟ พักฮูลูมาเล่2คืน กลางน้ำ1คืน • พักเกาะฮูลูมาเล่ 2 คืน – พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำ 1 คืน
  • ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
  • ทัวร์ SandBank ดำน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค
  • เต็มอิ่มกิจกรรมในรีสอร์ท
  • อาหารครบทุกมื้อ + พร้อมบุฟเฟต์อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

โปรแกรมการเดินทาง

”ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์” type=”link in a new tab” css_class=” width: 200px; align-items: center” corners=”rounded” light=”on” transparent=”on” icon_align=”left”]

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า