4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
พ.ค. 62, มิ.ย. 62, ก.ค. 62, ก.ย. 62
เดือน
PPNMAL1903-PG ทัวร์มัลดีฟ LUXURY PACKAGE MALDIVES

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์มัลดีฟ LUXURY PACKAGE MALDIVES • พักเกาะฮูลูมาเล่ 1 คืน – พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำ 2 คืน
  • ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่
  • พักรีสอร์ทหรูกลางน้ำ 5 ดาว พักห้อง Water Villa 2 คืน
  • ขึ้น Seaplane ชมวิวหรู
  • เต็มอิ่มกิจกรรมในรีสอร์ท
  • บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ + บริการเครื่องดื่มตลอดทั้งวัน

โปรแกรมการเดินทาง

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า