4วัน 3คืน
ระยะเวลา
Bangkok Airways
สายการบิน
ม.ค. 62, ก.พ. 62, มี.ค. 62, เม.ย. 62
เดือน
PPNMD1802-PG ทัวร์มัลดีฟ พักฮูลูมาเล่

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

 • ทัวร์มัลดีฟ พักฮูลูมาเล่ • พักบนเกาะ HULHUMALE 3คืน รวมอาหารทุกมื้อ ** SPECIAL!! ทัวร์เกาะ SAND BANK ดำน้ำ พายเรือคานัค ชมไอส์แลนด์ รีสอร์ท
 •  พร้อมรับประทานอาหารบุฟเฟต์

 

สายการบิน

PG_Bangkok Airways
มื้ออาหาร       มื้ออาหารทั้งหมด 9 มื้อ
โรงแรมที่พัก       คืนวันที่
 1. TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ
  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่
 2. TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ
  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่
 3. TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ
  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง  เช้า กลางวัน เย็น  โรงแรมที่พัก  
1 กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่ – ซิตี้ทัวร์เมืองมาเล่ TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่
2 SAND BANK (กิจกรรมทางน้ำชมปะการัง พายเรือคายัค) – หมู่บ้านชาวเกาะฮิมมาฟูชิ
หรือ เกาะเฮอร่า
TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่
3 เที่ยวรีสอร์ทหรูบนเกาะ (รวมบุฟเฟต์อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม) TURQUOISE RESIDENCE HOTEL / UI INN HOTEL / THE AQUZZ
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เกาะฮูลูมาเล่
4 เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ —————————-

[table id=27 /]

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า