3วัน 2คืน
ระยะเวลา
Air Asia
สายการบิน
เม.ย. 62
เดือน
PPNMFM07-FD ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ

 

ไฮไลท์ของทัวร์ 

  • ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง เสริมดวง เพิ่มบุญ •นั่งรถข้ามสะพาน ฮ่องกง-มาเก๊า
  • ชมโชว์แสงสีเสียงสุดตระการตา
  • ช้อปปิ้งย่านมงก๊กเลดี้
  • ไหว้พระวัดแชกงหมิว+วัดหวังต้าเซียน
  • ใหม่ล่าสุดชม !! Avenue of stars
  • พัก 4 ดาว นอนฮ่องกง 2 คืน

โปรแกรมการเดินทาง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า